Начало » Продукти » Еталонни теглилки

Еталонни теглилки


снимка


Голямо разнообразие от единични еталонни теглилки и комплакти.

Придружават се с калибровъчни  сертификати за клас на точност  E1, E2, F1, F2, M1, M2 според OIML  R 111-1. 

Максимално допустима грешка за теглата (mg)

Номинална стойност Клас Е1 Клас Е2 Клас F1 Клас F2 Клас M1 Клас М2
5 000 kg - - 25 000 80 000 250 000 800 000
2 000 kg - - 10 000 30 000 100 000 300 000
1 000 kg - 1 600 5 000 16 000 50 000 160 000
500 kg - 800 2 500 8 000 25 000 80 000
200 kg - 300 1 000 3 000 10 000 30 000
100 kg - 160 500 1 600 5 000 16 000
50 kg 25 80 250 800 2 500 8 000
20 kg 10 30 100 300 1 000 3 000
10 kg 5.0 16 50 160 500 1 600
5 kg 2.5 8.0 25 80 250 800
2 kg 1.0 3.0 10 30 100 300
1 kg 0.5 1.6 5.0 16 50 160
500 g 0.25 0.8 2.5 8.0 25 80
200 g 0.10 0.3 1.0 3.0 10 30
100 g 0.05 0.16 0.5 1.6 5.0 16
50 g 0.03 0.10 0.3 1.0 3.0 10
20 g 0.025 0.08 0.25 0.8 2.5 8.0
10 g 0.020 0.06 0.20 0.6 2.0 6.0
5 g 0.016 0.05 0.16 0.5 1.6 5.0
2 g 0.012 0.04 0.12 0.4 1.2 4.0
1 g 0.010 0.03 0.10 0.3 1.0 3.0
500 mg 0.008 0.025 0.08 0.25 0.8 2.5
200 mg 0.006 0.020 0.06 0.20 0.6 2.0
100 mg 0.005 0.016 0.05 0.16 0.5 1.6
50 mg 0.004 0.012 0.04 0.12 0.4 -
20 mg 0.003 0.010 0.03 0.10 0.3 -
10 mg 0.003 0.008 0.025 0.08 0.25 -
5 mg 0.003 0.006 0.020 0.06 0.20 -
2 mg 0.003 0.006 0.020 0.06 0.20 -
1 mg 0.003 0.006 0.020 0.06 0.20 -

Галерия