Начало » Продукти » Везни за мерене на газ/ Взривозащитени

Везни за мерене на газ/ Взривозащитени

Взривозащитените везни са предназначени за вграждане в системи за полуавтоматично пълнене на бутилки с газ пропан-бутан за битови нужди.


tab1

Във везната могат да бъдат запаметени максималните брутни тегла на 27 вида бутилки за газ.

След достигане на зададеното брутно тегло пълненето се изключва. По този начин се осигурява точно пълнене на бутилката без опасност от препълване.

Везната може да работи в два режима - ръчен или системен (управляван от персонален компютър или касов апарат). Режимът на работа се избира с помощта на ключе. Предвидено е пломбиране на ключето за избор на режима с цел избягване на злоупотреби.

Везни В50Ех и В100Ех отговарят на директива 94/9/ЕС за съоръжения за потенциално експлозивна атмосфера (взривозащита -     І 1 G [Ех ia] q ІІC T5 БДС EN 60 079-0, БДС EN 50017:2002, БДС EN 60079-11 Прот. №1549 ExT).

Отговарят на изискванията на БДС ЕN 45501 за везни от III клас на точност.

Везните имат ЕО Сертификат за одобрен тип.

ПАРАМЕТРИ B50Ех B100Ех
Максимален товар 50 kg 100 kg
Минимален товар 400 g 1 kg
Обхват на тарата 50 kg 100 kg
Стойност на делението, “e” 20 g 50 g
Работна температура -10 С ÷ 40 С -10 С ÷ 40 С
Захранващо напрежение 220 V 220 V
Честота на захранващо напрежение 50 Нz 50 Нz
Размери на платформата
- дължина 450 mm 450 mm
- широчина 600 mm 600 mm

Галерия